เครื่องวัด Hardness

ยี่ห้อ Highwood
จากญี่ปุ่น

เครื่อง Vision Machine

ยี่ห้อ Yihui
จากจีน

เครื่อง Profile Projector

ยี่ห้อ Yihui
จากจีน

เครื่องวัด Contour

ยี่ห้อ T&S
จากเยอรมัน

บริษัท ดูซัพพลาย

จำหน่ายเครื่องมือวัด
และสินค้าด้านอุตสาหกรรม